Kontakt

Har du bilder eller annat material från idédagen som du vill dela med dig av eller vill du komma i kontakt med oss av någon annan anledning. Mejla till johan@popa.se eller ring på 070-7767733.