Sponsorer och partners

Sponsorer, partners och myndigheter

Fantastistka människor och organisationer som valde att tro och satsa på idédagen.

Mertz Laakso (då på SvD), Marianne Lindahl (då på SAF), Ulf Lindberg (då på SAF), Nyföretagarcentrum, Jonathan och Lasse som hjälpte oss med webben, Lars Wallén, Johan Rönnkvist och Daniel Törnkvist-Lindén som varit våra kontakter på Öhrlings Price Waterhouse Coopers (som då bara hette Öhrlings), Mats Odenstad på Kammarkollegiet och Mari Holopainen på Länsstyrelsen

Stort tack också till våra vänner på Teknikbrostiftelsen, Telia, Almi och Nordea.